Indledning

Cykelgear A/S behandler oplysninger om dig som kunde, leverandør, samarbejdspartner eller bruger af vores hjemmeside i en række forskellige situationer. Vi er derfor forpligtede til at orientere dig om en række forhold i relation til behandling af personoplysninger om dig, i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen (GDPR).Dataansvarlig

Virksomheden er dataansvarlig for den behandling af dine personoplysninger, som sker hos Virksomheden i de forskellige situationer, som er nærmere beskrevet nedenfor. Du finder vores kontaktoplysninger nederst under afsnittet "Vores kontaktoplysninger".Behandling af dine personoplysninger

Virksomhedenbehandler personoplysninger til en række forskellige formål i forskellige situationer, herunder i forbindelse med:

  • Brug af vores hjemmeside
  • Køb i webshoppen
  • Brug af vores kundeportal
  • Nyhedsbreve
  • Når du kommunikerer med os

Nedenfor kan du læse mere om de forskellige formål med behandlingen af dine personoplysninger i forskellige situationer. Du kan desuden se, hvilke oplysninger vi behandler i de forskellige situationer, og hvad retsgrundlaget for behandlingen er.Brug af vores hjemmeside

Når du besøger vores hjemmeside, registrerer vi via cookies oplysninger om dine besøg, herunder fx oplysninger om din IP-adresse, din browsertype, besøgstidspunktet, de hjemmesider der linkes fra, de hjemmesider der besøges, de features der anvendes, samt det indhold der besøges. Disse oplysninger kan i nogle tilfælde omfatte personoplysninger.

Formål og retsgrundlag

Vi registrerer ovenstående oplysninger for at kunne tilbyde en sikker, stabil og kundevenlig brugeroplevelse på vores hjemmeside samt føre statistik over vores besøgende, og – i visse tilfælde – målrette markedsføring, baseret på brugerens adfærd. Retsgrundlaget for behandlingen er cookiebekendtgørelsens § 3, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (for nødvendige funktionalitetscookies), idet vi forfølger vores legitime interesse i at kunne opretholde funktionaliteten og sikkerheden af hjemmesiden og cookiebekendtgørelsens § 4, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (for øvrige cookies). Du kan læse mere om vores brug af cookies i vores særskilte Cookiepolitik https://www.cykelgear.dk/cookies.

Opbevaring

Oplysninger i forbindelse med vores anvendelse af cookies slettes som udgangspunkt når cookien bliver slettet fra din enhed, og afhænger således af den konkrete cookie. Du kan læse mere om de forskellige cookies, herunder levetiden, samt mulighederne for deaktivering mv., i vores Cookiepolitik https://www.cykelgear.dk/cookies.Køb i webshoppen

Når du handler hos os, indsamler vi en række oplysninger om dig, herunder dit navn,dine kontaktoplysninger, konto- og betalingsoplysninger, din adresse og IP-adresse, samt oplysninger om, hvilke produkter du køber og eventuelt har returneret.

Formål og retsgrundlag

Formålet er, at vi kan registrere og gennemføre din ordre, samt levere det eller de produkter, du har bestilt i webshoppen. Herudover bliver oplysningerne brugt for at kunne yde evt. support og/eller eftersalgsservice og håndtere returvarer mv. Retsgrundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, idet behandlingen sker for at vi kan opfylde den købsaftale, du har indgået med os.

Opbevaring

Oplysningerne opbevares som udgangspunkt i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som oplysningerne relaterer sig til, i henhold til de bogføringsregler, vi er underlagt, jf. bl.a. bogføringslovens kapitel 5.Brug af vores kundeportal

Når du opretter en brugerkonto i vores kundeportal på hjemmesiden, registrerer vi dit navn, dine kontaktoplysninger (e-mailadresse og telefonnummer) samt din adresse og dine loginoplysninger. Derudover registreres oplysninger om de køb, du har foretaget via webshoppen.

Formål og retsgrundlag

Formålet er at give dig adgang til samt mulighed for at anvende kundeportalen og dens funktioner. Retsgrundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, idet vi forfølger vores legitime interesse i at kunne tilbyde en nem og brugervenlig oversigt over din købshistorik samt muliggøre, at købsprocessen bliver mere effektivi fremtiden.

Opbevaring

Oplysninger i kundeportalen slettes senest 1 år efter du har lukket din brugerkonto (eller 1 år efter seneste login, hvorefter brugerkontoen automatisk lukkes).Nyhedsbreve

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, registrerer vi din e-mailadresse.

Formål og retsgrundlag

Formålet er at kunne sende dig vores nyhedsbreve. Retsgrundlaget for behandlingen er markedsføringslovens § 10 og databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, idet vi kun udsender nyhedsbrevet, hvis du forinden har givet dit samtykke hertil.

Opbevaring

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

  • Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

  • Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

  • Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

  • Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

  • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.Retten til at trække samtykke tilbage (frameldelse af nyhedsbrev)

Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev, kan du trække dit samtykke tilbage ved at framelde dig nyhedsbrevet i de enkelte e-mails, du modtager. Du kan også kontakte os direkte på de oplysninger, der fremgår nederst på siden.
Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.Vores kontaktoplysninger

Cykelgear A/S

Industrivej 5

Telefon: 60 70 83 83

E-mail: info@cykelgear.dk